Cydlynydd Cymorth Teuluol
Local Solutions. / Life science technicians / Wales
Please note that the application deadline has passed.

Show all jobs for life science technicians in Wales
Show all jobs at Local Solutions. in Wales

Cydlynydd Teuluol Wedi’i leoli yn Neuadd Plas Bellin Cyflog: £22,400 y flwyddyn 40 awr yr wythnos sifftiau treigl dydd Llun i ddydd Gwener 8am-4pm a 11pm – 7pm Mae’r swydd yn cynnwys awr ginio daladwy Mae gan Neuadd Plas Bellin swydd wag ar gyfer Cydlynydd Teuluol i ddarparu cyngor a chymorth uniongyrchol i deuluoedd digartref a osodwyd o fewn y prosiect. Dylai ymgeiswyr allu dangos sgiliau asesu, cyfryngu, ymyrryd mewn argyfwng, partneriaeth/gweithio ar y cyd ag asiantaethau a meddu ar y gallu i ymgymryd â chynllunio cymorth cynhwysfawr. Dylai fod gennych o leiaf
NVQ L3 neu gyfwerth mewn disgyblaeth berthnasol a phrofiad uniongyrchol o weithio gyda theuluoedd mewn rôl tai neu gymorth. Mae'n rhaid i ymgeiswyr fod â thrwydded yrru gyfredol a defnydd parhaol o gerbyd preifat. Bydd y swydd yn amodol ar weithio’n hyblyg a gall fod angen rhywfaint o weithio y tu allan i oriau busnes arferol ac yn ystod nosweithiau. Mae'r buddion yn cynnwys hawl i wyliau a chynllun pensiwn cwmni cyfrannol. Mae’r swydd yn amodol ar Ddatgeliad Manwl Nid yw CV yn dderbyniol. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau wedi'u llenwi yw’r 25ain Hydref 2017 Mae pecyn cais ar gael gan ‘Recruitment Hotline’ - 0151 705 2326 neu lawrlwythwch o'n gwefan ‘Local Solutions’:

Publication date
2017-10-10

Please note that the application deadline has passed.